Bernstein Real estate

Föreningen

Information föreningen

Antal lägenheter i föreningen är 14 med 13 medlemmar. 5 lokaler (2 restauranger, 3 salomger). Fastigheten innehas med tomträtt. Försäkring Länsförsäkringar. Tvättstuga. Innergård. Bredband och Kabel Tv finns framdraget. Jur. person accepteras ej. Se vidare föreningens information i ÅR 2017 samt stadgar. Partiell fasadrenovering. Bra kassaflöde pga lokaler i föreningen.