Bernstein Real estate

Nortuna gård norr om Uppsala

Nortuna gård är belägen norr om Stockholm och Uppsala, invid Vendelån i Uppland, ån som rinner upp i Vendelsjön och mynnar i Fyrisån genom Uppsala. Någon kilometer nedströms ligger Junibacken, den gård där Astrid Lindgrens Madicken-böcker spelades in vid. Bärrika skogar, åker och äng omger gården i landskapet, och barockslottet Salsta ligger fem kilometer bort, Örbyhus slott lite längre norrut. Nortuna ligger centralt i det forna häradet Norunda, och är platsen som namngett området: där ett nor betyder ett vadställe över ett vattendrag. Flera runstenar finns i omgivningarna varav flera vid kyrkan som ligger helt nära gården, och kanske var en av de vars namn ristats in i stenarna gårdsägare här under 1000-talets första decennier?

Kulturhistorian präglar gården om knappt 1 hektar mark och dess byggnader. Ärkebiskopen Jakob Israelsson antas ha ägt gården 1278-81, varefter hans systerson Birger Persson, lagman över Uppland och en av Upplandslagens initiativtagare 1296, troligen övertagit gården. Han, eller hans son Daniel, torde ha skänkt denna socknens huvudgård till kyrkan, och därmed övergick Nortuna till att bli kyrkoherdeboställe. 38 präster och senare prästfamiljer, har dokumenterats som bosättare mellan 1296 och 2001. Från 2008 har Nortuna återgått till privat ägo.

Nortuna är smakfullt och pittoreskt iordningställd sedan nuvarande ägare tillträdde gården 2008, ett restaurerings-, renoverings- och tillbyggnadsarbete med en fingertoppskänsla utöver det vanliga. Anlagd trädgård, med äldre träd och en engelsk park på Kvarnön omgiven av Vendelån, och en nyare örtagård med även bärbuskar, dessutom en apellund, allé, syrénberså och välklippta avenbokshäckar som skapar skilda trädgårdsrum. Grusad uppfart och trädgårdsgångar. Stor stenlagd terrass mot väster, stort trädäck invid ån med badstege. Möjlighet att via kanot eller kajak färdas norrut eller söderut på ån. Trädgården med flertalet ädla lövträd och buskar och dess omgivningar har skapat ett rikt fågel- och djurliv med bl.a. näktergal, kattuggla och fasan.

Fastigheten med dess byggnader

Fastigheten om knappt 1 hektar är i toppklass och erbjuder mangårdsbyggnad med vidbyggda rum med balkong ovanpå, garageflygel med stort garage, verkstad samt redskapsbod, trädgårdshus, ett drygt hundraårig bak- och bykstuga, ett lusthus och två paviljonger, ett timmerhus (tidigare tiondebod) med senmedeltida källare och två våningsplan ovan jord, samt tvenne sophus och skyddande plank. Fastigheten har totalt 9 större och mindre byggnader, och lämpar sig väl som privathem men även i form av verksamhet såsom gårdspensionat eller för mindre sällskap vid högtider. Nortuna är idag privatbostad men det bedrivs även viss verksamhet i form av ett sommarkafé nere vid ån liksom ett Ostindiskt museum i tiondeboden. Mangården går även att hyra för mindre sällskap, exv styrelsemöten, högtidsmiddagar, bröllop och liknande.

Vid ankomsten till Nortuna möts vi av stora grindar och en allé med väl krattad grusgång. Detta utgör huvudinfarten fram till Nortuna gård som omringas av en omslutande park, som sommartid skapar en känsla av lummig oas. En rondell med stensättning och buxbom finns framför mangården. På gårdens framsida finns det två paviljonger samt en flygelbyggnad som utgör garage, verkstad och redskapsbod/vedbod. Mangårdsbyggnaden är som gott som ny men i gammal stil, och uppförd för att efterlikna det rokokoinspirerade hus som byggdes här 1769.

Successiva renoveringar och utbyggnader av bl.a. vidhängande flyglar, s.k. pocher, har skett under de senaste åren. Gårdens samtliga hus utom tiondeboden har fasader av målat trä i benvit nyans, gråmålade fönster, mangården har valmat och brutet tak av rött tegel, övriga hus svarta plåttak i gammal teknik. Flyglar mot syd och nord med stora altaner/balkonger. Samtliga enheter på gården är upprustade och renoverade/tillbyggda med samma stil och känsla, vilket ger ett enhetligt och harmoniskt intryck. Trädgårdspark, grusade korsgångar, buskar såsom hägg och syrén, häckar i avenbok och buxbom, äppelträd, pergola med kupol och vinplantor, allt är arrangerat för att bidra till gårdens historiska och exklusiva karaktär och skapar samtidigt en rofylld lantlig atmosfär.

Invändigt möts vi av gedigna material såsom en hall med golv i Kinnekullekalksten, liksom i nedre plans bägge WC. Genomgående vackra ekparkettgolv, i tre av salarna mönsterlagda. Tre spröjsade dubbeldörrar inomhus för ljusgenomsläpp från syd och nord. Mangårdsbyggnaden består av entréplan och ovanplan, Det nedre planet utgör representations- och sällskapsdel med fem rum i fil, dessutom med hall med litet WC, bibliotek med säkerhetsvalv, sydlig hall med WC och dusch, kök, nordlig hall med teknikrum med bergvärmeanläggning samt tvättstuga.

På ovanplan möts vi av ett öppet sällskapsrum med ingång till hemmets gym samt tre stora sovrum, alla inredda med olika stil och känsla.n Utgång till altaner från sovrummen. Här slås du av den övergripande och vackra bilden av gården sett från ett ovanperspektiv. Allt arkitektoniskt perfekt. Här kan man njuta av det fria när solens strålar letar sig fram över gården.

Övriga byggnader

Gårdsflygeln utgör garage, verkstad samt redskapsbod samt vindsförråd. Flygeln värms upp av enskild luftvärmepump.

Den timrade tiondeboden, med källare troligen från sent 1400-tal, längs med den urgamla landsvägen, är gårdens äldsta byggnad. Här ryms idag i två våningar museet om det Ostindiska kompaniet, med utgångspunkt från gårdens mest kände invånare, linnélärjungen och världsresenären Anders Sparrman. Källaren har kalkstensgolv och är inrett som vinkällare, med fantastisk stämning under rundvalven av tegel och med medeltida ljusnischer i väggarna.

Byk- och bakhuset vid ån utgör idag ett kafé som är öppet sommartid. Här finns vedeldad bakugn, som återställt till fullt brukbart skick.

Lusthuset ”Paradiset” på Kvarnön, helt omgiven av Vendelån och under ädellövparkens grönska.

Örtagårdshuset med finns känsla och mycket ljus, som även sommartid kan fungera som orangeri.

På entrésidan två harmoniska paviljonger, ”Brunnspaviljongen” och ”Lindpaviljongen”, vackert skapade och målade, samt två sophus i vacker stil finns på fastigheten.

Nortuna gård säljs via Bernstein Private sales och visningar bokas in exklusivt.

För ytterligare information om gården, se övriga dokument såsom beskrivning, planritning m.fl. Kontakt via Catharina Bernstein på catharina@bernstein.se alternativt 070-788 84 70