Bernstein Real estate

ATT KÖPA

Expertis och mångåriga historia är betydelsefull då du söker ett nytt hem, ett magiskt sådant. Alla hem har en egen historia att berätta och lära känna. Vi har med framgång sedan 2013 kunnat tillhandahålla våra kunder en skräddarsydd lösning. Vi inspirerar under hela köpprocessen, och ser det som en resa från nätet in i det verkliga hemmet. Bernstein Real Estate är det naturliga valet vid köp av ett nytt hem. Vi förmedlar hem över hela landet och vi har kontor i Stockholm och på Bjärehalvön, i Båstad. Kontakta våra mäklare här.

En privat bostadsaffär är ofta förenligt med ett känslosamt beslut såväl som ett av de största affärerna en person gör genom livet. Att processen skall upplevas som behaglig oavsett omständigheter är en självklarhet och att vi skall alltid finnas till hands. Vi är er rådgivare under hela förmedlingsprocessen. Vid köp erbjuder vi dig som köpare samarbeten som kan underlätta i en förmedlingsprocess. Vi kan bistå med kringtjänster såsom bankkontakter, konsultering- och rådgivning samt värdering av ett hem. 

Bernstein Real Estate ligger steget före. Vi får genom vårt nätverk kännedom på ett tidigt stadium om objekt som är på väg in på marknaden. Vi kan förse dig som kund med denna information. Se vidare under private sales.

RÅDGIVNING

En privat fastighetsaffär är ofta förenligt med ett känslosamt beslut såväl som en av de största affärerna en person gör i livet. Därför kan det finnas ett behov av att få rådgivning. Att processen skall upplevas som behaglig oberoende av omständigheter är en självklarhet. Vi vill hjälpa er oavsett var i livspusslet ni befinner sig, m.a.o. Bernstein Real Estate vill vara er rådgivare under hela köp- och säljprocessen. 

Våra mäklare är valda med stor omsorg och samtliga har många års erfarenhet av hem och bostadsmarknaden. Oavsett vem du konsulteras av kommer rådgivningen vara professionell, det kan handla om styling inför försäljning eller inredning, juridiska frågor, ombyggnation eller kanske en mer generell konsultation om marknaden. Vidare, vi utför värderingar för banklån, för bodelning eller annat.

Vi konsulterar på timbasis eller efter skräddarsydd lösning utifrån önskemål och uppdragets storlek. Välkomna att kontakta någon av våra mäklare för rådgivning.