Bernstein Real estate

Byggnadsplan 1941-12-29
Byggnadsplan 1978-07-20
Ändring av detaljplan 1998-10-22
Prospekt